Generalistische Basis GGZ

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) valt onder de basiszorgverzekering. De Koning Neuropsychologie voldoet aan alle eisen van de Nederlandse zorgverzekeraars en de meeste zorgpolissen vergoeden 70 - 100% van de kosten van een behandeling. De exacte vergoeding is afhankelijk van uw type zorgverzekering (natura, resitutie of combinatiepolis). Op www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen voor de GB GGZ door de meeste zorgverzekeraars. Helaas is dit overzicht niet altijd volledig en adviseren wij u vooraf zelf na te gaan bij uw verzekering wat de exacte vergoeding is. De indeling en bijbehorende tarieven voor 2018, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn als volgt:

2020 2021

  • Basis Kort (BK) 3-4 gesprekken € 504,71 € 522,13

  • Basis Middel (BM) 5-7 gesprekken € 856,92 € 885,01

  • Basis Intensief (BI) 8-12 gesprekken € 1373,34 € 1434,96

  • Basis Chronisch (BC) € 1330,98 € 1380,49

  • Onvolledig behandeltraject 1-2 gesprekken € 219,78 € 228,04

* een sessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (totaal 60 minuten), tenzij anders afgesproken

Indien u gebruik wilt maken van de GB GGZ hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.

** een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd (totaal 90 minuten)

Verhinderd

Bent u verhinderd, dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U zegt uw afspraak af via 06 24 933 935. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen kunt u uw boodschap inspreken.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. U betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak €50,00.

Eigen risico

houd er rekening mee dat de kosten van psychologische hulp onder het verplichte eigen risico van € 385,00 vallen. Dit bedrag betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, dan geldt vanzelfsprekend het afgesproken bedrag. Als u het eigen risico binnen hetzelfde kalenderjaar al betaald hebt bij een andere zorgverlener hoeft u dit niet opnieuw te betalen.

Betalingswijze bij contractvrij werken

De Koning Neuropsychologie heeft vooralsnog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De belangrijkste redenen hiervoor zijn meer keuzevrijheid en meer aandacht voor de cliënt. Ook de bescherming van uw recht op privacy is een belangrijke factor in deze keuze. Een behandeling bij De Koning Neuropsychologie betekent voor u dat u de kosten van uw behandeling (geheel of gedeeltelijk) vooruit betaalt en na afronding van de gehele behandeling zelf uw factuur declareert bij uw zorgverzekeraar. In geval van gedeeltelijke vooruitbetaling betaalt u steeds aan het einde van de maand een deel van de kosten middels een overboeking naar De Koning Neuropsychologie. Wanneer er na afronding van de behandeling nog een bedrag openstaat dient u dit conform de betalingsvoorwaarden over te maken naar De Koning Neuropsychologie.

Voor meer informatie over contractvrij werken, zie Contractvrije psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.