Specialistische GGZ

Indien de problemen of klachten die u heeft niet te behandelen zijn binnen de Generalistische Basis GGZ vanwege de mate van ernst, de complexiteit en/of het risico kunt u in de Specialistische GGZ (SGGZ) verder geholpen worden. Binnen de SGGZ wordt gewerkt met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC)). Een DBC heeft een maximale duur van één jaar waarna, in afstemming met u, kan worden besloten om een vervolg-DBC te openen.

De tarieven voor de verschillende DBC’s, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor 2020 hier en voor 2021 hier.

Indien u gebruik wilt maken van de SGGZ hebt u een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig.

* een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd (totaal 120 minuten); inclusief het maken van het behandelplan en de betaalovereenkomst; een behandelsessie is 60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte (totaal 75 minuten) tenzij anders is overeengekomen.

Verhinderd

Bent u verhinderd, dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U zegt uw afspraak af via 06 24 933 935. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen kunt u uw boodschap inspreken.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. U betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak €50,-.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat de kosten van psychologische hulp onder het verplichte eigen risico van € 385,00 vallen. Dit bedrag betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, dan geldt vanzelfsprekend het afgesproken bedrag. Als u het eigen risico binnen hetzelfde kalenderjaar al betaald hebt bij een andere zorgverlener hoeft u dit niet opnieuw te betalen.

Betalingswijze bij contractvrij werken

De Koning Neuropsychologie heeft vooralsnog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De belangrijkste redenen hiervoor zijn meer keuzevrijheid en meer aandacht voor de cliënt. Ook de bescherming van uw recht op privacy is een belangrijke factor in deze keuze. Een behandeling bij De Koning Neuropsychologie betekent voor u dat u de kosten van uw behandeling (geheel of gedeeltelijk) vooruit betaalt en na afronding van de gehele behandeling zelf uw factuur declareert bij uw zorgverzekeraar. In geval van gedeeltelijke vooruitbetaling betaalt u steeds aan het einde van de maand een deel van de kosten middels een overboeking naar De Koning Neuropsychologie. Wanneer er na afronding van de behandeling nog een bedrag openstaat dient u dit conform de betalingsvoorwaarden over te maken naar De Koning Neuropsychologie.

Voor meer informatie over contractvrij werken, zie Contractvrije psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.