De wachttijd bedraagt momenteel 2 tot 3 maanden. 

In geval van nood moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. 


Welkom bij  De Koning Neuropsychologie 

Een psychologiepraktijk voor mensen met hersenletsel en hun naasten 

De Koning Neuropsychologie is een psychologiepraktijk die gericht is op diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij volwassenen voor zowel korter als langerdurende trajecten.  Het kan bijvoorbeeld gaan om  angst- en stemmingsklachten, problemen rondom het verwerken van een trauma, rouw- en verliesverwerking, slaapproblemen, negatief zelfbeeld of  overmatig piekeren. 

Naast de behandeling van bovengenoemde klachten heeft De Koning Neuropsychologie een grote expertise en ervaring op  het gebied van diagnostiek en behandeling van mensen met hersenletsel en hun naasten.  Hersenletsel kan zichtbare lichamelijke gevolgen hebben, maar even zo vaak zijn er mentale veranderingen die van grote invloed kunnen zijn op het dagelijks functioneren.  De problemen kunnen liggen op het vlak van het denken (geheugenproblemen, verminderde concentratie, moeite met plannen of het overzicht krijgen of problemen met de taal),  het gedrag of de stemming. Mentale belastbaarheid (vermoeidheid) en acceptatie- en verliesverwerking  zijn eveneens veel voorkomende gevolgen van hersenletsel.  

In individuele gesprekken kunnen wij u  helpen het inzicht te vergroten en meer grip te krijgen op uw klachten of om nare ervaringen die geleid hebben tot de klachten beter te kunnen plaatsen.  

Voor meer informatie over de werkwijze van De Koning Neuropsychologie kunt u bellen naar: 06 - 24 933 935 of het contactformulier op de website invullen.  De huidige wachttijd vindt u hier


Dringende zaken

Voor aangelegenheden die echt niet kunnen wachten tot de volgende behandelafspraak, kunt u voor overleg bellen op werkdagen op het telefonisch spreekuur van 12:30 - 13:00 uur of een duidelijk bericht achterlaten op de voicemail.

Wanneer er sprake is van een acute situatie die niet zolang kan wachten of wanneer de crisis plaatsvindt buiten kantoortijden, moet u zich wenden tot de huisarts of huisartsenpost die zonodig de crisisdienst kan consulteren.

Ook wil ik u wijzen op de site www.113.nl en het telefoonnummer 0900-0113 voor meer informatie of direct contact.