Kwaliteitsbewaking

Als zorgaanbieder (Klinisch Neuropsycholoog), is het verplicht om te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en deze openbaar te maken. U kunt mijn kwaliteitsstatuut via deze link inzien of bij de praktijk opvragen. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). Via visitatie wordt de praktijk getoetst of het voldoet aan de kwaliteitseisen.