Verzekerde zorg

Het is voor psychologische behandeling in de GGZ niet nodig om toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar, maar u hebt wel een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig om voor een vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen. Er zijn landelijk vastgestelde eisen waaraan een verwijzing moet voldoen en uw verwijzer is hiervan op de hoogte.

De verwijzing bevat:

  • de naam, functie en AGB code van de verwijzer
  • een handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer
  • een vermelding of de verwijzing de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ betreft
  • argumentatie voor de keuze hiervan met gebruikmaking van de volgende criteria: inschatting van de DSM 5 stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en het beloop van de klachten
  • datering; maximaal 6 maanden vóór de start van de behandeling en niet na de start van de behandeling

Onverzekerde en particuliere zorg

Bepaalde problemen en klachten worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende aandoeningen: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke seksuele stoornissen, bepaalde fobische klachten, werk- en studieproblemen en relatieproblemen. Uw huisarts weet vaak wel of uw klachten voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komen. Indien u behandeling wenst voor klachten die niet vallen onder de verzekerde zorg, ook wel onverzekerd product (OVP) genoemd, dient u deze kosten zelf te dragen. Voor onverzekerde zorg hebt u geen verwijzing nodig.

Ook wanneer u om welke reden dan ook alle kosten zelf wil dragen hebt u geen verwijzing nodig.