Beroepscode

In de beroepscode voor psychologen, die opgesteld is door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Het basisprincipe van de beroepscode is dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De Beroepscode voor Psychologen 2015 van het NIP kunt u hier inzien.

Klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling (volgens richtlijn LVVP)

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling zelf kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van bemiddeling door een professionele klachtenfunctionaris en de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP).

De klachtenfunctionarissen van Klacht&Company zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht. U kunt contact opnemen met Klacht&Company via telefoonnummer 088 -234 16 06.