Methoden

De Koning Neuropsychologie is, naast het behandelen van mentale klachten zoals angst- en stemmingsproblematiek, gespecialiseerd in de behandeling van mensen met hersenletsel en diens naasten. Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden passend bij de problematiek van cliënt. De Koning Neuropsychologie heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de behandeling van een negatief zelfbeeld. Voor enkelvoudige trauma's wordt bovendien EMDR toegepast.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

De Koning Neuropsychologie levert zowel individuele psychologische behandeling voor volwassenen binnen de generalistische basis GGZ (GB GGZ) als de specialistische GGZ (SGGZ).

Contra- indicaties

Bij De Koning Neuropsychologie wordt geen behandeling geboden aan cliënten bij wie sprake is van:

 • recente psychose

 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 • primaire verslavingsproblematiek

 • ernstige, recidiverende depressies

 • suïcidaliteit

 • recidiverende contacten met de crisisdienst

Informatie over behandelverloop

Mocht na een intakegesprek blijken dat er bij De Koning Neuropsychologie geen passende behandeling kan plaatsvinden wordt client terugverwezen naar u als verwijzer met indien mogelijk een advies voor doorverwijzing. Wanneer client bij De Koning Neuropsychologie in behandeling komt, wordt de verwijzer, tenzij cliënt hiertegen bezwaar maakt, hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Na de afronding van de behandeling wordt de verwijzer hiervan in kennis gesteld door een afsluitende brief. Voor langerdurende behandeling binnen de SGGZ wordt na enkele maanden een tussentijdse evaluatie verstrekt.

Psychofarmaca

Wanneer psychofarmaca naar onze mening toegevoegde waarde zou kunnen hebben, zullen wij contact opnemen met de verwijzer om hierover te overleggen.

Contractvrije zorg

De Koning Neuropsychologie heeft vooralsnog alleen een contracten gesloten met DSW. Met de overige zorgverzekeraars zijn er geen contracten. De vergoedingen van zorgverzekeraars bij contractvrije zorg liggen tussen 70 - 100% van het totale bedrag en is afhankelijk van het type zorgpolis (restitutie, natura of combinatiepolis). Cliënten worden vanzelfsprekend voorafgaand aan het intakegesprek geïnformeerd over de werkwijze en hoogte van de vergoeding.

Aanmelden

Wilt u een cliënt/patiënt verwijzen naar De Koning Neuropsychologie dan is het van belang dat u de juiste informatie op uw verwijzing zet:

 • AGB code verwijzer

 • NAW gegevens verwijzer

 • NAW gegevens cliënt/patiënt

 • Burger Service Nummer (BSN) cliënt/patiënt

 • De vermoede DSM 5 stoornis die speelt

 • GB GGZ of SGGZ

Voor een directe doorverwijzing kan veilig gemaild worden met behulp van ZIVVER (klik hier om het veilig mailen te starten). Telefonisch overleg of aanmelding kan via 06 24 933 935.