ROM afname en DBC Informatie Systeem (DIS) aanlevering

De zorgaanbieder binnen de GGZ wordt verplicht gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars om toetsing van het behandelresultaat door afname van vragenlijsten, zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM) te verrichten.. Bij begin, tussentijds (einde behandeljaar) en einde van de behandeling wordt u gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen de behandeling. De zorgverzekeraars en het Ministerie VWS stellen de eis dat deze ROM resultaten en Diagnose Behandel Combinatie (DBC) informatie vervolgens geanonimiseerd en versleuteld met een diagnosecode naar de centrale databank van respectievelijk de Stichting Vrijgevestigde ROMmen (SVR) en Stichting Benchmark GGZ (SBG) en DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden.

Omdat op dit moment niet duidelijk is of uw persoonsgegevens daarmee voldoende beschermd worden zal De Koning Neuropsychologie de vragenlijsten wel afnemen en met u bespreken om zo de voortgang van de behandeling na te gaan, maar de gegevens in afwachting van een eensluidend juridisch besluit niet aan te leveren aan de SBG of DIS.

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.