Onverzekerd Product

Bepaalde problemen en klachten kunnen helaas niet meer onder de verzekerde zorg gedeclareerd worden. Dit wordt Onverzekerd Product (OVP) genoemd. Het gaat hierbij onder meer om de volgende aandoeningen: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobie, werkproblemen, relatieproblemen.

Indien u behandeling wilt voor klachten die vallen onder de niet verzekerde zorg, betaalt u de kosten zelf. Het door de NZa vastgestelde maximale tarief is €131,82 per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. U hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

Verhinderd

Bent u verhinderd, dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U zegt uw afspraak af via 06 24 933 935. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen kunt u uw boodschap inspreken.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. U betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak € 72,50.

Betalingswijze bij onverzekerd product

Wanneer de behandeling een onverzekerd product betreft, draagt u de kosten voor de behandeling geheel zelf. Wij sturen u na iedere behandelsessie een factuur die u binnen 14 dagen dient te voldoen aan De Koning Neuropsychologie.

Voor meer informatie over contractvrij werken, zie Contractvrije psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.