Dossiervorming en privacyreglement

De Koning Neuropsychologie hecht grote waarde aan de bescherming van en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In het privacystatement geven wij u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Het uitgebreide privacystatement van De Koning Neuropsychologie leest u hier. Alle informatie die u ons binnen de behandeling, valt onder de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AGV) en het medisch beroepsgeheim (WBGO). Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.