Behandelmethoden

Afhankelijk van uw klachten worden technieken toegepast uit verschillende therapiemethoden, waaronder de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Eye Movement Desensitization and Reprocessing -EMDR - ingezet bij het verwerken van nare, ingrijpende gebeurtenissen. De Koning Neuropsychologie heeft veel ervaring en expertise in het modificeren en aanpassen van therapiemethoden aan het denkniveau en mogelijkheden van de cliënt met hersenletsel.

Voortgang en evaluatie

Gedurende de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats om de voortgang te bepalen. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld.

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars komt de verplichting om het behandelresultaat te toetsen door de afname van één of meer vragenlijsten, genaamd Routine Outcome Monitoring (ROM) te realiseren. Bij begin, tussentijds (einde behandeljaar) en einde van de behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen de behandeling.

De zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS stellen daarnaast de eis dat deze ROM resultaten en Diagnose Behandel Combinatie (DBC) informatie vervolgens geanonimiseerd en versleuteld volgens diagnosecodes naar de centrale databank van respectievelijk de Stichting Vrijgevestigde ROMmen en Stichting Benchmark GGZ en DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden.

Omdat op dit moment niet duidelijk is of uw persoonsgegevens daarmee voldoende beschermd worden zal De Koning Neuropsychologie de vragenlijsten wel afnemen en met u bespreken om zo de voortgang van de behandeling na te gaan, maar de gegevens in afwachting van een eensluidend juridisch besluit niet doorsturen naar andere partijen.