Basis en Specialistische GGZ


Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Mijn praktijk heeft een contract met DSW, maar niet met andere zorgverzekeraars. Dit betekent dat, wanneer u niet verzekerd bent bij DSW,  een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners -zoals mijn praktijk- ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

De tarieven die worden gebruikt binnen de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 

Wij raden u aan van te voren goed naar uw polis te kijken en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.

De tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn voor een intake van 60 minuten zijn € 242,66 (CO 0538).

De tarieven voor een behandelsessie in 2024 zijn:

30 minuten    € 126,17 (CO 0343)

45 minuten € 179,24 (CO 0473)

60 minuten € 212,00 (CO 0603)

90 minuten € 318,56 (CO 0863)

U vindt alle geldende NZA-tarieven via de tarievenzoeker op de website van de NZA ( www.zorgprestatiemodel.nza.nl).

Facturen worden per kwartaal verstuurd. 

Verhinderd

Bent u verhinderd, dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U zegt uw afspraak af via 06 24 933 935. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen kunt u uw boodschap inspreken.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. U betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak € 72,50.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat de kosten van psychologische hulp onder het verplichte eigen risico van € 385,00 vallen. Dit bedrag betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, dan geldt vanzelfsprekend het afgesproken bedrag.  U betaalt uw eigen risico elk kalenderjaar.

Voor meer informatie over contractvrij werken, zie Contractvrije psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.